cv portfolio
graphic/brand designer
wordpress/nocode dev
reginy group
opis projektu
Henrion Reginy to grupa holdingowa obejmująca dwa podmioty zależne, ,,Medea Reginy" oraz ,,Kimea Reginy". Do moich zdań należało zaprojektowanie identyfikacji wizualnej oraz jej elementów w taki sposób aby podkreślić powiązanie podmiotów oraz uwzględnić subtelny wyróżnik dla każdego z nich. Celem było zaprojektowanie marki o wyrafinowanym charakterze, który ma sprzyjać pozyskiwaniu nowych kontrahentów.
zakres prac
branding
design
moodboard
Copyright © Ernest Seweryn 2024